Maštam da je moje srce veliko onoliko koliko prašta. Laž. Srce je slomljeno kad dođe dotle da mora da oprosti.