Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story, Vol 1

Nobuhiro Watsuki

If you liked Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story, Vol 1 by Nobuhiro Watsuki,
here are some books like this: