Naruto, Volume 39: Naruto

Masashi Kishimoto (Illustrator)

If you liked Naruto, Volume 39: Naruto by Masashi Kishimoto (Illustrator),
here are some books like this: