The Last Temptation

Nikos Kazantzakes

If you liked The Last Temptation by Nikos Kazantzakes,
here are some books like this: